เน็ตทรู 30 วัน เร็ว 10 Mbps เน็ต 33 GB 1,100 บาท

โปรเน็ตเล่นต่อเนื่อง 1,100 บาท เน็ตเร็ว 10 Mbps ปริมาณเน็ต 33 GB ใช้นาน 30 วัน

– เล่นเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 10 Mbps เน็ต 33 GB เล่นต่อเนื่อง รายเดือน 1,100 บาท
– ระยะเวลาใช้งาน 30 วัน
– ราคา 1,100 บาท (+ภาษี= 1,177บ.)
กดสมัคร *900*8333*17336012# 📞
📱สมัครบนมือถือ กดที่นี่ =>

 • รายละเอียดเพิ่มเติม:
  – โปรเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง เร็ว 10 Mbps รายเดือน 1,100 บาท
  – เล่นเน็ต 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 10 Mbps ในปริมาณเน็ต 33 GB เมื่อครบปริมาณที่กำหนด เล่นได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps 30 วัน
  – โปรเน็ตทรู เร็ว 10 Mbps รายเดือน 1,100 บาท เป็นโปรแบบรายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานซ้ำให้กดสมัครเองได้ *900*8333*17336012# 📞 หรือเซฟเก็บไว้ในเครื่องมือถือเพื่อความสะดวกในการสมัครครั้งต่อๆ ไป
 • Tag เกี่ยวกับแพ็กเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 30 วัน 1100 บาท : เน็ตทรูรายเดือน,โปรเน็ตทรู 30 วัน เร็ว 10 Mbps,เน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง เร็ว 10 Mbps,โปรเน็ตรูเล่นต่อเนื่อง เร็ว 10 Mbps,โปรเน็ตทรูไม่เล่นต่อเนื่อง 30 วัน,เน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 30 วัน เร็ว 10 Mbps,trueเน็ต เร็ว 10Mbps 30 วัน,เน็ตทรู 1100 บาท ,โปรเน็ตทรู 1100 บาท

เน็ตทรู 30 วัน เน็ตทรูรายเดือน โปรเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 30 วัน

โปรเน็ตทรู 300 บาท เน็ตเร็ว 512 Kbps เน็ต 7.5 GB นาน 30 วัน

– เล่นเน็ตทรู 30 วัน 300 บาท ความเร็วสูงสุด 512 Kbps เน็ต 7.5 GB
– ใช้งานได้ 30 วัน
– ราคา 300 บาท (+ภาษี=321 บ.)
กดสมัคร *900*8321*17336012# 📞
📱สมัครบนมือถือ กดที่นี่ =>

 • รายละเอียดเพิ่มเติม:
  – โปรเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 30 วัน 300 บาท
  – เล่นเน็ต 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 512 Kbps ในปริมาณเน็ต 7.5 GB เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด เล่นได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps
  – โปรเน็ตทรู 512 Kbps เน็ต 7.5 GB 30 วัน 300 บาท เป็นโปรแบบรายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานซ้ำให้กดสมัครเองได้ *900*8321*17336012# 📞 หรือเซฟเก็บไว้ในเครื่องมือถือเพื่อความสะดวกในการสมัครครั้งต่อๆ ไป
 • Tag เกี่ยวกับแพ็กเน็ตทรู 30 วัน 300 บาท :โปรเน็ตทรู 30 วัน เร็ว 512 kbps,เน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 30 วัน,โปรเน็ตเร็ว 512 Kbps,โปรเน็ตทรู 30 วัน,เน็ตทรู 30 วัน เร็ว 512 Kbps,เน็ตเร็ว 512 Kbps,เน็ตทรู 300 บาท ,โปรเน็ตทรู 300 บาท

โปรเน็ตทรู 350 บาท เน็ตเร็ว 1 Mbps ปริมาณเน็ต 7.5 GB ใช้ได้ 30 วัน

– เล่นเน็ตทรูต่อเนื่อง 30 วัน 350 บาท ความเร็วสูงสุด 1 Mbps เน็ต 7.5 GB
– ใช้งานได้ 30 วัน
– ราคา 350 บาท (+ภาษี=358.45 บ.)
กดสมัคร *900*8324*17336012# 📞
📱สมัครบนมือถือ กดที่นี่ =>

 • รายละเอียดเพิ่มเติม:
  – โปรเน็ตทรู 30 วัน 350 บาท
  – เล่นเน็ต 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 1 Mbps ในปริมาณเน็ต 7.5 GB เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด เล่นได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps
  – โปรเน็ตทรู 1 Mbps 30 วัน 350 บาท เป็นโปรแบบรายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานซ้ำให้กดสมัครเองได้ *900*8324*17336012# 📞 หรือเซฟเก็บไว้ในเครื่องมือถือเพื่อความสะดวกในการสมัครครั้งต่อๆ ไป
 • Tag เกี่ยวกับแพ็กเน็ตทรู 30 วัน 350 บาท :โปรเน็ตทรู 30 วัน เร็ว 1 Mbps,เน็ตทรูไ 30 วัน,โปรเน็ตทรู เร็ว 1 Mbps,โปรเน็ตทรู 30 วัน,เน็ตทรู 30 วัน เร็ว 1 Mbps,เน็ตเร็ว 1 Mbps,เน็ตทรู 350 บาท ,โปรเน็ตทรู 350 บาท

โปรเน็ตทรู 450 บาท เน็ตเร็ว 2 Mbps ปริมาณเน็ต 12.5 GB ใช้ได้ 30 วัน

– เล่นเน็ตทรูต่อเนื่อง 30 วัน 450 บาท ความเร็วสูงสุด 2 Mbps เน็ต 12.5 GB
– ใช้งานได้ 30 วัน
– ราคา 450 บาท (+ภาษี=481.5 บ.)
กดสมัคร *900*8338*17336012# 📞
📱สมัครบนมือถือ กดที่นี่ =>

 • รายละเอียดเพิ่มเติม:
  – โปรเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 30 วัน 450 บาท
  – เล่นเน็ต 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ในปริมาณเน็ต 12.5 GB เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด เล่นได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps
  – โปรเน็ตทรู ความเร็ว 2 Mbps เน็ต 12.5 GB 30 วัน 450 บาท เป็นโปรแบบรายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานซ้ำให้กดสมัครเองได้ *900*8338*17336012# 📞 หรือเซฟเก็บไว้ในเครื่องมือถือเพื่อความสะดวกในการสมัครครั้งต่อๆ ไป
 • Tag เกี่ยวกับแพ็กเน็ต 30 วัน 450 บาท :โปรเน็ตทรู 30 วัน เร็ว 2 Mbps,เน็ตทรู 30 วัน,โปรเน็ตรูเร็ว 2 Mbps,โปรเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 30 วัน,เน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 30 วัน เร็ว 2 Mbps,เน็ตเร็ว 2 Mbps,เน็ตทรู 450 บาท ,โปรเน็ตทรู 450 บาท

โปรเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 650 บาท เน็ตเร็ว 4 Mbps ปริมาณเน็ต 20 GB 30 วัน

– เน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 30 วัน 650 บาท ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เน็ต 20 GB
– ใช้งานได้ 30 วัน
– ราคา 650 บาท (+ภาษี=695.5 บ.)
กดสมัคร *900*8327*17336012# 📞
📱สมัครบนมือถือ กดที่นี่ =>

 • รายละเอียดเพิ่มเติม:
  – โปรเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 30 วัน 650 บาท
  – เล่นเน็ต 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ในปริมาณเน็ต 20 GB เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด เล่นได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps
  – โปรเน็ตทรู ความเร็ว 4 Mbps เน็ต 20 GB 30 วัน 650 บาท เป็นโปรแบบรายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานซ้ำให้กดสมัครเองได้ *900*8327*17336012# 📞 หรือเซฟเก็บไว้ในเครื่องมือถือเพื่อความสะดวกในการสมัครครั้งต่อๆ ไป
 • Tag เกี่ยวกับแพ็กเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 30 วัน 650 บาท :โปรเน็ตทรู 30 วัน เร็ว 4 Mbps,เน็ตทรู 30 วัน,โปรเน็ตรู เร็ว 4 Mbps,โปรเน็ตทรู 30 วัน,เน็ตทรู 30 วัน เร็ว 4 Mbps,เน็ตเร็ว 4 Mbps,เน็ตทรู 650 บาท ,โปรเน็ตทรู 650 บาท

โปรเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 850 บาท เน็ตเร็ว 6 Mbps ปริมาณเน็ต 25 GB ใช้ได้ 30 วัน

– เล่นเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 30 วัน 850 บาท ความเร็วสูงสุด 6 Mbps เน็ต 25 GB
– ใช้งานได้ 30 วัน
– ราคา 850 บาท (+ภาษี=909.5 บ.)
กดสมัคร *900*8330*17336012# 📞
📱สมัครบนมือถือ กดที่นี่ =>

 • รายละเอียดเพิ่มเติม:
  – โปรเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 30 วัน 850 บาท
  – เล่นเน็ต 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ในปริมาณเน็ต 25 GB เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด เล่นได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps
  – โปรเน็ตทรู ความเร็ว 6 Mbps 30 วัน 850 บาท เป็นโปรแบบรายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานซ้ำให้กดสมัครเองได้ *900*8330*17336012# 📞 หรือเซฟเก็บไว้ในเครื่องมือถือเพื่อความสะดวกในการสมัครครั้งต่อๆ ไป
 • Tag เกี่ยวกับแพ็กเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 30 วัน 850 บาท :โปรเน็ตทรู 30 วัน เร็ว 6 Mbps,เน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 30 วัน,โปรเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง เร็ว 6 Mbps,โปรเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 30 วัน,เน็ตทรู 30 วัน เร็ว 6 Mbps,เน็ต เร็ว 6 Mbps,เน็ตทรู 850 บาท ,โปรเน็ตทรู 850 บาท

โปรเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 1,100 บาท ความเร็ว 10 Mbps ปริมาณเน็ต 33 GB นาน 30 วัน

– เล่นเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 30 วัน 1,100 บาท ความเร็วสูงสุด 10 Mbps เน็ต 33 GB
– ใช้งานได้ 30 วัน
– ราคา 1,100 บาท (+ภาษี=1,177 บ.)
กดสมัคร *900*8333*17336012# 📞
📱สมัครบนมือถือ กดที่นี่ =>

 • รายละเอียดเพิ่มเติม:
  – โปรเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 30 วัน 1,100 บาท
  – เล่นเน็ต 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 10 Mbps ในปริมาณเน็ต 33 GB เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด เล่นได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps
  – โปรเน็ตทรู 10 Mbps 30 วัน 1,100 บาท เป็นโปรแบบรายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานซ้ำให้กดสมัครเองได้ *900*8333*17336012# 📞 หรือเซฟเก็บไว้ในเครื่องมือถือเพื่อความสะดวกในการสมัครครั้งต่อๆ ไป
 • Tag เกี่ยวกับแพ็กเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 30 วัน 1,100 บาท :โปรเน็ตทรู 30 วัน เร็ว 10 Mbps,เน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 30 วัน,โปรเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง เร็ว 10 Mbps,โปรเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 30 วัน,เน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 30 วัน เร็ว 10 Mbps,เน็ต เร็ว 10 Mbps,เน็ตทรู 1,100 บาท ,โปรเน็ตทรู 1,100 บาท

โปรเน็ตทรู 7 วัน เน็ตทรูรายสัปดาห์ เน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 7 วัน

โปรเน็ตเล่นต่อเนื่อง 89 บาท เน็ตเร็ว 512 Kbps เน็ต 2.5 GB นาน 7 วัน

– เล่นเน็ตทรูรายสัปดาห์ 89 บาท ความเร็วสูงสุด 512 Kbps เน็ต 2.5 GB
– ใช้งานได้ 7 วัน
– ราคา 89 บาท (+ภาษี=95.23 บ.)
กดสมัคร *900*8320*17336012# 📞
📱สมัครบนมือถือ กดที่นี่ =>

 • รายละเอียดเพิ่มเติม:
  – โปรเน็ตทรู 7 วัน 89 บาท
  – เล่นเน็ต 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 512 Kbps ปริมาณเน็ต 2.5 GB เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด เล่นได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps
  – โปรเน็ตทรู ความเร็ว 512 Kbps เน็ต 2.5 GB 7 วัน 89 บาท เป็นโปรแบบรายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานซ้ำให้กดสมัครเองได้ *900*8320*17336012# 📞 หรือเซฟเก็บไว้ในเครื่องมือถือเพื่อความสะดวกในการสมัครครั้งต่อๆ ไป
 • Tag เกี่ยวกับแพ็กเน็ตทรู 7 วัน 89 บาท :โปรเน็ตทรู 7 วัน  เร็ว 512 kbps,เน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 7 วัน,โปรเน็ตทรูเร็ว 512 Kbps,โปรเน็ตทรู 7 วัน,เน็ตทรู 7 วัน เร็ว 512 Kbps,เน็ตเร็ว 512 Kbps,เน็ตทรู 89 บาท ,โปรเน็ตทรู 89 บาท

โปรเน็ตทรู 120 บาท เน็ตเร็ว 1 Mbps ปริมาณเน็ต 2.5 GB ใช้ได้ 7 วัน

– เล่นเน็ตทรู 7 วัน 120 บาท ความเร็วสูงสุด 1 Mbps เน็ต 2.5 GB
– ใช้งานได้ 7 วัน
– ราคา 120 บาท (+ภาษี=128.40 บ.)
กดสมัคร *900*8323*17336012# 📞
📱สมัครบนมือถือ กดที่นี่ =>

 • รายละเอียดเพิ่มเติม:
  – โปรเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 7 วัน 120 บาท
  – เล่นเน็ต 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 1 Mbps ปริมาณเน็ต 2.5 GB เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด เล่นได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps
  – โปรเน็ตทรู ความเร็ว 1 Mbps เน็ต 2.5 GB 7 วัน 120 บาท เป็นโปรแบบรายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานซ้ำให้กดสมัครเองได้ *900*8323*17336012# 📞 หรือเซฟเก็บไว้ในเครื่องมือถือเพื่อความสะดวกในการสมัครครั้งต่อๆ ไป
 • Tag เกี่ยวกับแพ็กเน็ตทรู 7 วัน 120 บาท :โปรเน็ตทรู 7 วัน เร็ว 1Mbps,เน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 7 วัน,โปรเน็ตรูเร็ว 1 Mbps,โปรเน็ตทรูไม่ 7 วัน,เน็ตทรู 7 วัน เร็ว 1 Mbps,เน็ตเร็ว 1 Mbps,เน็ตทรู 120 บาท ,โปรเน็ตทรู 120 บาท

โปรเน็ตทรู 150 บาท เน็ตเร็ว 2 Mbps ปริมาณเน็ต 4.5 GB นาน 7 วัน

– เล่นเน็ตทรู 7 วัน 150 บาท ความเร็วสูงสุด 2 Mbps เน็ต  4.5 GB
– ใช้งานได้ 7 วัน
– ราคา 150 บาท (+ภาษี=160.50 บ.)
กดสมัคร *900*8337*17336012# 📞
📱สมัครบนมือถือ กดที่นี่ =>

 • รายละเอียดเพิ่มเติม:
  – โปรเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 7 วัน 150 บาท
  – เล่นเน็ต 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 2 Mbps ปริมาณเน็ต 4.5 GB เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด เล่นได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps
  – โปรเน็ตทรู ความเร็ว 2 Mbps เน็ต 4.5 GB 7 วัน 150 บาท เป็นโปรแบบรายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานซ้ำให้กดสมัครเองได้ *900*8337*17336012# 📞 หรือเซฟเก็บไว้ในเครื่องมือถือเพื่อความสะดวกในการสมัครครั้งต่อๆ ไป
 • Tag เกี่ยวกับแพ็กเน็ตทรู 7 วัน 150 บาท :โปรเน็ตทรู 7 วัน เร็ว 2 Mbps,เน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 7 วัน,โปรเน็ตทรู เร็ว 2 Mbps,โปรเน็ตทรู 7 วัน,เน็ตทรู 7 วัน เร็ว 2 Mbps,เน็ตเร็ว 2 Mbps,เน็ตทรู 150 บาท ,โปรเน็ตทรู 150 บาท

โปรเน็ตทรู 220 บาท เน็ตเร็ว 4 Mbps ปริมาณเน็ต  7 GB นาน 7 วัน

– เล่นเน็ตทรู 7 วัน 220 บาท ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เน็ต 7 GB
– ใช้งานได้ 7 วัน
– ราคา 220 บาท (+ภาษี=235.40 บ.)
กดสมัคร *900*8326*17336012# 📞
📱สมัครบนมือถือ กดที่นี่ =>

 • รายละเอียดเพิ่มเติม:
  – โปรเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 7 วัน 220 บาท
  – เล่นเน็ต 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ปริมาณเน็ต 7 GB เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด เล่นได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps
  – โปรเน็ตทรู ความเร็ว 4 Mbps เน็ต 7 GB 7 วัน 220 บาท เป็นโปรแบบรายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานซ้ำให้กดสมัครเองได้ *900*8326*17336012# 📞 หรือเซฟเก็บไว้ในเครื่องมือถือเพื่อความสะดวกในการสมัครครั้งต่อๆ ไป
 • Tag เกี่ยวกับแพ็กเน็ตทรู 7 วัน 220 บาท :โปรเน็ตทรู 7 วัน เร็ว 4 Mbps,เน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 7 วัน,โปรเน็ตทรูเร็ว 4 Mbps,โปรเน็ตทรู 7 วัน,เน็ตทรู7 วัน เร็ว 4 Mbps,เน็ตเร็ว 4 Mbps,เน็ตทรู 220 บาท ,โปรเน็ตทรู 220 บาท

โปรเน็ตทรู 270 บาท เน็ตเร็ว 6 Mbps  ปริมาณเน็ต 9 GB นาน 7 วัน

– เล่นเน็ตทรู 7 วัน 270 บาท ความเร็วสูงสุด 6 Mbps เน็ต 9 GB
– ใช้งานได้ 7 วัน
– ราคา 270 บาท (+ภาษี=288.90 บ.)
กดสมัคร *900*8329*17336012# 📞
📱สมัครบนมือถือ กดที่นี่ =>

 • รายละเอียดเพิ่มเติม:
  – โปรเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 7 วัน 270 บาท
  – เล่นเน็ต 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 6 Mbps ปริมาณเน็ต 9 GB เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด เล่นได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps
  – โปรเน็ตทรู ความเร็ว 6 Mbps เน็ต 9 GB 7 วัน 270 บาท เป็นโปรแบบรายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานซ้ำให้กดสมัครเองได้ *900*8329*17336012# 📞 หรือเซฟเก็บไว้ในเครื่องมือถือเพื่อความสะดวกในการสมัครครั้งต่อๆ ไป
 • Tag เกี่ยวกับแพ็กเน็ตทรู 7 วัน 270 บาท :โปรเน็ตทรู 7 วัน  เร็ว 6 Mbps,เน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 7 วัน,โปรเน็ตทรูเร็ว 6 Mbps,โปรเน็ตทรู 7 วัน,เน็ตทรู 7 วัน เร็ว 6 Mbps,เน็ตเร็ว 6 Mbps,เน็ตทรู 270 บาท ,โปรเน็ตทรู 270 บาท

โปรเน็ตทรู 330 บาท เน็ตเร็ว 10 Mbps ปริมาณเน็ต 14 GB นาน 7 วัน

– เล่นเน็ตทรูรายสัปดาห์ 330 บาท ความเร็วสูงสุด 10 Mbps เน็ต 14 GB
– ใช้งานได้ 7 วัน
– ราคา 330 บาท (+ภาษี=353.1 บ.)
กดสมัคร *900*8332*17336012# 📞
📱สมัครบนมือถือ กดที่นี่ =>

 • รายละเอียดเพิ่มเติม:
  – โปรเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 7 วัน 330 บาท
  – เล่นเน็ต 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 10 Mbps ปริมาณเน็ต 14 GB เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด เล่นได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps
  – โปรเน็ตทรู ความเร็ว 10 Mbps ปริมาณเน็ต 14 GB นาน 7 วัน 330 บาท เป็นโปรแบบรายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานซ้ำให้กดสมัครเองได้ *900*8332*17336012# 📞 หรือเซฟเก็บไว้ในเครื่องมือถือเพื่อความสะดวกในการสมัครครั้งต่อๆ ไป
 • Tag เกี่ยวกับแพ็กเน็ตทรู 7 วัน 330 บาท :โปรเน็ตทรู 7 วัน เร็ว 10 Mbps,เน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง 7 วัน,โปรเน็ตทรูเร็ว 10 Mbps,โปรเน็ตทรู 7 วัน,เน็ตทรู 7 วัน เร็ว 10 Mbps,เน็ตเร็ว 10 Mbps,เน็ตทรู 330 บาท ,โปรเน็ตทรู 330 บาท

เน็ตทรูรายวัน เน็ตทรู 24 ชม.โปรทรูเล่นต่อเนื่อง 1 วัน

 โปรเน็ตทรู 55 บาท เน็ตเร็ว 10 Mbps ปริมาณเน็ต 2 GB นาน 24 ชม.

– เล่นเน็ตทรูรายวัน ความเร็วสูงสุด 10Mbps 55 บาท เน็ต 2 GB
– ระยะเวลาใช้งาน 1 วัน
– ราคา 55 บาท (+ภาษี= 58.85 บ.)
กดสมัคร *900*8331*17336012# 📞
📱สมัครบนมือถือ กดที่นี่ =>

 • รายละเอียดเพิ่มเติม:
  – โปรเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง ความเร็ว 10 mbps  55 บาท 1 วัน
  – เล่นเน็ต 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 10Mbps ปริมาณเน็ต 2 GB เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด เล่นได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps
  – โปรเน็ตทรู ความเร็ซ 10 Mbps ปริมาณเน็ต 2 GB รายวัน 55 บาท เป็นโปรแบบรายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานซ้ำให้กดสมัครเองได้ *900*8331*17336012# 📞 หรือเซฟเก็บไว้ในเครื่องมือถือเพื่อความสะดวกในการสมัครครั้งต่อๆ ไป
 • Tag เกี่ยวกับแพ็กเน็ตทรู รายวัน 55 บาท : เน็ตทรูรายวัน,โปรเน็ตทรูรายวัน เร็ว 10 Mbps,เน็ตทรู เร็ว 10 เมก,โปรเน็ตรู เร็ว 10 Mbps,โปรเน็ตทรู รายวัน,เน็ตทรูรายวัน เร็ว 10 เมก,เน็ตเร็ว 10 เมก รายวัน,เน็ตทรู 55 บาท ,โปรเน็ตทรู 55 บาท

โปรเน็ตทรู 25 บาท เน็ตเร็ว 1 Mbps ปริมาณเน็ต 500 MB นาน 24 ชม.

– เล่นเน็ตทรูรายวัน ความเร็วสูงสุด 1 Mbps เน็ต 500 MB 25 บาท
– ใช้งานได้ 1 วัน
– ราคา 25 บาท (+ภาษี= 26.75 บ.)
กดสมัคร *900*8322*17336012# 📞
📱สมัครบนมือถือ กดที่นี่ =>

  • รายละเอียดเพิ่มเติม:
   – โปรเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง รายวัน 25 บาท
   – เล่นเน็ต 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 1Mbps ปริมาณเน็ต 500 MB เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด เล่นได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps
   – โปรเน็ตทรู เร็ว 1 เมก เน็ต 500MB รายวัน 25 บาท เป็นโปรแบบรายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานซ้ำให้กดสมัครเองได้ *900*8322*17336012# 📞 หรือเซฟเก็บไว้ในเครื่องมือถือเพื่อความสะดวกในการสมัครครั้งต่อๆ ไป
  • Tag เกี่ยวกับแพ็กเน็ตทรู รายวัน 25 บาท : เน็ตทรูรายวัน,โปรเน็ตทรูรายวันเร็ว 1Mbps,เน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง เร็ว 1 เมก,โปรเน็ตรูเร็ว 1 Mbps,โปรเน็ตทรูรายวัน,เน็ตทรูรายวัน เร็ว 1 เมก,เน็ตเร็ว 1 เมก รายวัน,เน็ตทรู 25 บาท ,โปรเน็ตทรู 25 บาท

โปรเน็ตทรู 32 บาท เน็ตเร็ว 4 Mbps ปริมาณเน็ต 1 GB นาน 24 ชม.

– เล่นเน็ตทรูรายวัน 32 บาท ความเร็วสูงสุด 4 Mbps เน็ต 1 GB
– ใช้งานได้ 1 วัน
– ราคา 32 บาท (+ภาษี= 34.24 บ.)
กดสมัคร *900*8325*17336012# 📞
📱สมัครบนมือถือ กดที่นี่ =>

   • รายละเอียดเพิ่มเติม:
    – โปรเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง รายวัน 32 บาท
    – เล่นเน็ต 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 4Mbps ปริมาณเน็ต 1 GB เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด เล่นได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps
    – โปรเน็ตทรู ความเร็ว 4 Mbps ปริมาณเน็ต 1 GB รายวัน 32 บาท เป็นโปรแบบรายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานซ้ำให้กดสมัครเองได้ *900*8325*17336012# 📞 หรือเซฟเก็บไว้ในเครื่องมือถือเพื่อความสะดวกในการสมัครครั้งต่อๆ ไป
   • Tag เกี่ยวกับแพ็กเน็ตทรูรายวัน 32 บาท : เน็ตทรูรายวัน,โปรเน็ตทรูรายวัน เร็ว 4 Mbps,เน็ตทรูไม่เล่นต่อเนื่อง เร็ว 4 เมก,โปรเน็ตรู 4 Mbps,โปรเน็ตทรูรายวัน,เน็ตทรูรายวัน เร็ว 4 เมก,เน็ตเร็ว 4 เมก รายวัน,เน็ตทรู 32 บาท ,โปรเน็ตทรู 32 บาท

โปรเน็ตทรู 22 บาท เน็ตเร็ว 512 Kbps ปริมาณเน็ต 500 MB นาน 24 ชม.

– เล่นเน็ตทรูรายวัน 22 บาท ความเร็วสูงสุด 512 Kbps เน็ต 500 MB
– ใช้งานได้ 1 วัน
– ราคา 22 บาท (+ภาษี= 23.54 บ.)
กดสมัคร *900*8319*17336012# 📞
📱สมัครบนมือถือ กดที่นี่ =>

   • รายละเอียดเพิ่มเติม:
    – โปรเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง รายวัน 22 บาท
    – เล่นเน็ต 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 512 Kbps ปริมาณเน็ต 500 MB เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด เล่นได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps
    – โปรเน็ตทรู ความเร็ว 4 Mbps ปริมาณเน็ต 500 MB รายวัน 22 บาท เป็นโปรแบบรายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานซ้ำให้กดสมัครเองได้ *900*8319*17336012# 📞 หรือเซฟเก็บไว้ในเครื่องมือถือเพื่อความสะดวกในการสมัครครั้งต่อๆ ไป
   • Tag เกี่ยวกับแพ็กเน็ตทรูรายวัน 22 บาท : เน็ตทรูรายวัน,โปรเน็ตทรูรายวัน เร็ว 512 Kbps,เน็ตทรูไม่เล่นต่อเนื่อง เร็ว 512 Kbps,โปรเน็ตรูเร็ว 512 Kbps,โปรเน็ตทรูรายวัน,เน็ตทรูรายวัน เร็ว 512 Kbps,เน็ตเร็ว 512 Kbps รายวัน,เน็ตทรู 22 บาท ,โปรเน็ตทรู 22 บาท

โปรเน็ตทรู 28 บาท เน็ตเร็ว 2 Mbps ปริมาณเน็ต 750 MB นาน 24 ชม.

– เล่นเน็ตทรูรายวัน 28 บาท ความเร็วสูงสุด 2 Mbps เน็ต 750 MB
– ใช้งานได้ 1 วัน
– ราคา 28 บาท (+ภาษี= 29.96 บ.)
กดสมัคร *900*8335*17336012# 📞
📱สมัครบนมือถือ กดที่นี่ =>

   • รายละเอียดเพิ่มเติม:
    – โปรเน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง รายวัน 28 บาท
    – เล่นเน็ต 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 2Mbps ปริมาณเน็ต 750 MB เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด เล่นได้ต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 Kbps
    – โปรเน็ตทรู ความเร็ว 2 Mbps ปริมาณเน็ต 750 MB รายวัน 28 บาท เป็นโปรแบบรายครั้ง ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานซ้ำให้กดสมัครเองได้ *900*8335*17336012# 📞 หรือเซฟเก็บไว้ในเครื่องมือถือเพื่อความสะดวกในการสมัครครั้งต่อๆ ไป
   • Tag เกี่ยวกับแพ็กเน็ตทรูรายวัน 28 บาท : เน็ตทรูรายวัน,โปรเน็ตทรูรายวัน เร็ว 1 Mbps,เน็ตทรูเล่นต่อเนื่อง เร็ว 1 เมก,โปรเน็ตรู เร็ว 1 Mbps,โปรเน็ตทรู รายวัน,เน็ตทรู รายวัน เร็ว 1 เมก,เน็ตเร็ว 1 เมก รายวัน,เน็ตทรู 28 บาท ,โปรเน็ตทรู 28 บาท